រាប់​បាន​លើស ៣ នាក់​អត់? នេះ​ជម្រើស ១១ រូប​កីឡាករ​អាយុ​ជ្រេ ៤០ ល្អ​បំផុត​កំពុង​បន្ត​អាជីព

ជា​ការ​ពិត​កីឡាករ​បាល់ទាត់ ភាគច្រើន​ឲ្យ​តែ​អាយុ​ចន្លោះ​ពី ៣៥-៤០ គឺ​ពួក​គេ​រមែង​ចូល​និវត្ត​ហើយ ប៉ុន្តែ​ប្លែកអី​កីឡាករ​នៅ​ឈុត ១១ នាក់​ល្អ​បំផុត​នេះ គឺ​យើង​រាប់​បាន​សុទ្ធ​តែ​កីឡាករ​វ័យ​ហួស​ពី ៤០ ឆ្នាំ​និង​បន្ត​បម្រើ​អាជីព​ទល់​បច្ចុប្បន្ន។

តាម ProFootballDB បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

អ្នកចាំទី: Gianluigi Buffon (Juve,៤២ ឆ្នាំ)
ខ្សែ​ការពារ: Leo Moura (Botafogo, ៤១ ឆ្នាំ) – Cesar Caneda (UD Lorgrones, ៤២ ឆ្នាំ) – Victorino Hilton (Montpellier, ៤២ ឆ្នាំ)
ខ្សែ​បម្រើ: Jonathan Sesma (Ibrra, ៤១ ឆ្នាំ) – Diego Scotti (Boston River, ៤៣ ឆ្នាំ) – Florent Balmont (Dijon, ៤០ ឆ្នាំ) – Shunsuke Nakamura (Yokohama, ៤១ ឆ្នាំ)
ខ្សែ​ប្រយុទ្ធ: Ricardo Oliveira (At Mineiro, ៤០ ឆ្នាំ) – Claudio Pizarro (Werder Bremen, ៤១ ឆ្នាំ) – Sebastian Abreu (Boston River, ៤៣ ឆ្នាំ)៕

ប្រភព៖ ProFootballDB

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT