កីឡាករ​អាយុ​លើ ៣៦ ឆ្នាំ ដែល​នៅ​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ថ្លៃ​បំផុត ខណៈ Zlatan ឈរ​លេខ ៣

ជា​ការ​ពិត កីឡាករ​ដែល​មាន​វ័យ​ជ្រេ​ចូល​ ៣០ ឆ្នាំ គឺ​តម្លៃ​ខ្លួន​ចាប់​ផ្តើម​មាន​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​ខ្លាំង​បំផុត ហើយ​ប្រសិន​ណា​ពួក​គេ​អាច​នៅ​រក្សា​តម្លៃ​ដ៏​ល្អ​មួយ នោះ​រាប់​ថា​មាន​ទេពកោសល្យ​និង​នៅ​មាន​គុណភាព​ក៏​មិន​ណយ​ដែរ។

តាម TransferMarkt បាន​បង្ហាញ​កីឡាករ​ទាំង ១០ រូប​ដែល​មាន​អាយុ​លើស​ពី ៣៦ ឆ្នាំ ហើយ​នៅ​មាន​តម្លៃ​ខ្លួន​ខ្ពស់​ដាច់​គេ៖

  • Ribery – ៣៧ ឆ្នាំ តម្លៃ ៣,២ លាន​អឺរ៉ូ
  • Iniesta – ៣៦ ឆ្នាំ តម្លៃ ៣,២ លាន​អឺរ៉ូ
  • Ibrahimovic – ៣៨ ឆ្នាំ តម្លៃ ២,៨ លាន​អឺរ៉ូ
  • Guerrero – ៣៦ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៨ លាន​អឺរ៉ូ
  • Molina – ៣៨ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៦ លាន​អឺរ៉ូ
  • Joaquin – ៣៨ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៨ លាន​អឺរ៉ូ
  • Quagliarella – ៣៧ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៦ លាន​អឺរ៉ូ
  • Lopez – ៣៧ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៦ លាន​អឺរ៉ូ
  • Alves – ៣៧ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៦ លាន​អឺរ៉ូ
  • Murray – ៣៦ ឆ្នាំ តម្លៃ ១,៦ លាន​អឺរ៉ូ៕

ប្រភព៖ AF

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT