ក្លិបអ្នក​មាន​ម៉ាឡេស៊ី JDT នឹង​ធ្វើពិធីបង្ហាញឈុត​រដូវ​កាល​ថ្មី​ក្នុង​ខែកុម្ភៈឲ្យ​អ្នក​គាំទ្រ​ចូល​រួមដោយ​សេរី

ក្លិបបាល់​ទាត់ Johor Football Club Darul Ta’zim (JDT) បានអញ្ជើញ​អ្នក​គាំទ្រ​ឲ្យ​ទៅ​ចូល​រួម​ពិធី​ JDT ‘Legacy Lit’ 2020 Football Club Jetty​ដែល​ជា​ពីធី​ប្រកាស​ឈុតរដូវកាល​ថ្មីរបស់ខ្លួននៅ​ថ្ងៃ​ទី​១​ដល់​ទី​២​ខែ​កុម្ភៈ។

ការ​ចូល​រួម​ក្នុង​ពិធី​នេះបួក​គេ​ក៏មានឱកាស​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ពីធីសម្ភោធកីឡដ្ខា​នថ្មី Sultan Ibrahim Stadium Opening Ceremonyផងដែរ។ កាល​ពី​រដូវ​កាល​មុន! JDT​បាន​ប្រកាសប្រើ​ប្រាស់ុត​ថ្មី​ពី​ក្រុម​ហ៊ុន​អាមេរិក Nike ដោយ​ចេញ​ពី​រោង​ចក្រ​ធំ​នៅ​អាមេរិក​ពណ៌ក្រហម​សម្រាប់​ឈុត​ក្នុង​ដី​ហើយ​ពណ៌ផក្សាឈួកសម្រាប់​ឈុត​ក្រៅ​ដី។

សម្រាប់​រដូវ​កាល​នេះ! គេ​ដឹង​ថា​ JDT នឹងមាន​ការ​ប្រែប្រួល​ដោយ​អាវ​មិន​ដាក់​ Logo ម្ចាស់​ឧបត្ថម្ភ​នៅ​ពី​មុខ​ហើយ​មាន​ពណ៌មាស​នៅរង្វង់ដៃ​ទាំងសងខាង​និង​កអាវ។ តាម​ពិត​ទៅ!​ម្ចាស់​ក្លិប JDT ព្រះ​អង់ម្ចាស់  DYAM Tunku Crown Prince Ismail Ibni Sultan Ibrahim (TMJ)​បាន​ឲ្យ​ដឹង​ថា​ឈុត​ឆ្នាំ​២០២០​នេះ​យកមាន​ភាព​ស្ដៀង​ឈុតរបស់​ក្លិប AS Roma រដូវ​កាល 2006, 2013, 2014, 2016 or 2017៕

 

 

 

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT