​មក​ស្គាល់​អត្តពលិក​១០​នាក់​រក​ចំណូល​បាន​ច្រើន​បំផុត​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ​

​ក្នុង​រយៈ​ពេល​១០​ឆ្នាំ​មក​នេះ ​តម្លៃ​ខ្លួន​កីឡាករ និង​ប្រាក់​ឈ្នួល ​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ជា​ខ្លាំង ​មិន​ថា​តែ​វិស័យ​បាល់ទាត់​នោះ​ទេ ​ប្រដាល់ ​ប្រណាំង​ឡាន ​វាយ​កូន​គោល ​ក៏​មាន​ការ​កើន​ឡើង​ច្រើន​ដូច​គ្នា។ ​ខាង​ក្រោម​នេះ ​ជា​បញ្ជី​ឈ្មោះ​កីឡាករ​១០​នាក់ ​ដែល​រក​បាន​ប្រាក់​ច្រើន​ជាង​គេ​បំផុត​នៅ​លើ​លោក៖

បករភព៖ Dailymail

៤ Lionel Messi កីឡាករ​បាល់ទាត់ ​រក​បាន​៥១៧​លាន​ផោន​

២ ​Cristiano Ronaldo ​កីឡាករ​បាល់ទាត់​ រក​បាន​៥៤៧,៨​លាន​ផោន​

១​ Floyd Mayweather កីឡាករ​ប្រដាល់​សកល ​រក​បាន​៦៦៧​លាន​ផោន​

៣ Lebron James កីឡាករ​បាល់​បោះ ​រក​បាន​៥១៧,៨​លាន​ផោន​

៥ ​Roger Federer ​កីឡាករ​វាយ​កូន​បាល់ រក​បាន​៤៨៨,២​លាន​ផោន​

៦ ​Tiger Wood ​កីឡាករ​វាយ​កូន​គោល ​រក​បា​៤៧២,៣​លាន​ផោន​

៧ Phil Mickelson ​កីឡាករ​វាយ​កូន​គោល ​រក​បាន​៣៦៥,៦​លាន​ផោន​

៨ ​Neymar កីឡាករ​បាល់ទាត់ ​រក​បាន​៣០៥,៦​លាន​ផោន​

៩ Manny Pacquiao ​កីឡាករ​ប្រដាល់​សកល ​រក​បាន​២៩៨,២​លាន​ផោន​

១០ Lewis Hamilton ​កីឡាករ​ប្រណាំង​ឡាន ​រក​បាន​២៩២,៦​លាន​ផោន​

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT