ចាន់ វឌ្ឍនាកា វិលមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាជាមួយបឹងកេតវិញ

ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម ចាន់ វឌ្ឍនាកា បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយក្លឹប
បឹងកេតអែហ្វស៊ី វិញ ក្រោយចចារមិនត្រូវគ្នាជាមួយក្លឹបបរទេស។ នេះបើតាមសន្និសីទមុននេះបន្តិច នៅការិយាល័យក្លឹបជើងឯកលីគកំពូល៣សម័យ។

វឌ្ឍនាកា ទើបតែចែកផ្លូវគ្នាជាមួយក្លឹប Pahang FA នៅលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី។ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ គេធ្លាប់ប្រកាសថាទៅបរទេសតែ ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែជាបឹងកេតរបស់កម្ពុជាដែលជាក្លឹបចាស់របស់គេ។

គួរបញ្ជាក់ថា CV11 ចាន់ វឌ្ឍនាកា បានចេញទៅប្រកបអាជីពនៅក្រៅប្រទេសដំបូងគឺជប៉ុន ក្លឹប Fujieda MYFC ។

 

  • ចាន់ វឌ្ឍនាកា វិលមកបង្ហាញខ្លួនក្នុងលីគកំពូលកម្ពុជាជាមួយបឹងកេតវិញ

    ខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើម ចាន់ វឌ្ឍនាកា បានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកចូលរួមជាមួយក្លឹប
    បឹងកេតអែហ្វស៊ី វិញ ក្រោយចចារមិនត្រូវគ្នាជាមួយក្លឹបបរទេស។ នេះបើតាមសន្និសីទមុននេះបន្តិច នៅការិយាល័យក្លឹបជើងឯកលីគកំពូល៣សម័យ។

    វឌ្ឍនាកា ទើបតែចែកផ្លូវគ្នាជាមួយក្លឹប Pahang FA នៅលីគកំពូលម៉ាឡេស៊ី។ មួយរយៈចុងក្រោយនេះ គេធ្លាប់ប្រកាសថាទៅបរទេសតែ ប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែជាបឹងកេតរបស់កម្ពុជាដែលជាក្លឹបចាស់របស់គេ។

    គួរបញ្ជាក់ថា CV11 ចាន់ វឌ្ឍនាកា បានចេញទៅប្រកបអាជីពនៅក្រៅប្រទេសដំបូងគឺជប៉ុន ក្លឹប Fujieda MYFC ។