មិនមែន​តែ ManU ទេ ក្លឹប​យក្ស​ច្រើន​ហើយ​ធ្លាប់​ត្រូវ​ថ្នាំ​ខ្លាំង​របស់ Crystal Palace

ត្បិត​ជា​ក្លឹប​នៅ​កម្រិត​បង្គួរ ប៉ុន្តែ Crystal Palace ជា​ញឹកញយ​ក៏​ធ្លាប់​ផ្តល់​មេរៀន​បរាជ័យ​ដល់​ក្លឹប​កំពូល​មួយ​ចំនួន​នៅ​អង់គ្លេស។

ក្នុង​នោះ​មាន​តាំង​ពី Chelsea, Man City, Liverpool, Arsenal រហូត​បន្ត​ដល់ Man Utd នេះ សុទ្ធ​សឹង​តែ Crystal ធ្លាប់​បំបាក់​បាន​ទាំង​អស់។ លទ្ធផល​ប្រកួត​កន្លង​មក​យើង​បង្ហាញ​ដូច​ខាង​ក្រោម៖

  • Chelsea ១-២ Crystal Palace (១ មេសា ២០១៧)
  • Liverpool ១-២Crystal Palace (២៣ មេសា ២០១៧)
  • Man City ២-៣ Crystal Palace (២២ ធ្នូ ២០១៨)
  • Arsenal ២-៣ Crystal Palace (២១ មេសា ២០១៩)
  • Man Utd ១-២ Crystal Palace (២៤ សីហា ២០១៩)

ប្រភព៖ BR/Football

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT