• ក្លឹប ៦ មាន​កីឡាករ​ឈ្នះ Ballon d’Or ច្រើន​បំផុត ក្នុង​នោះ Juve ឈរ​លេខ ៣

  ពាន​រង្វាន់ Ballon d’Or សម្រាប់​ឆ្នាំ ២០១៩ នេះ​នឹង​ត្រូវ​ប្រកាស​នា​អំឡុង​ខែ​ធ្នូ ពោល​គឺ​សល់​រយៈ​ពេល​ជាង ៥ ខែ​ទៀត។ គិត​ត្រឹម​ពេល​បច្ចុប្បន្ន Van Dijk, Messi និង Ronaldo កំពុង​នាំ​មុខ​លើ​ភាគរយ​នៃ​បេក្ខភាព​ដែល​មាន​សង្ឃឹម​ខ្ពស់​នៅ​ឆ្នាំ​នេះ។

  យ៉ាងណាមិញ​យើង​ធ្វើ​ការ​បង្ហាញ​នូវ​ក្លឹបទាំង ៦ ដែល​មាន​កីឡាករ​ឈ្នះ Ballon d’Or ច្រើន​បំផុត​ប្រចាំ​ប្រវត្តិសាស្រ្ត៖

  1. Real Madrid – ១១ លើក កីឡាករ ៧ រូប
  2. Barcelona – ១១ លើក កីឡាករ ៦ រូប
  3. Juventus – ៨ លើក កីឡាករ ៦ រូប
  4. AC Milan – ៨ លើក កីឡាករ ៦ រូប
  5. Bayern Munich – ៥ លើក កីឡាករ ៣ រូប
  6. Manchester United – ៤ លើក កីឡាករ ៤ រូប

  ប្រភព៖ Wikipedia

  ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT