ត្រឹមពាក់កណ្តាលរដូវកាលនៅលីគកំពូលថៃ គ្រូបង្វឹក១៤រូប បាត់បង់តួនាទីនៅក្លិបចំនួន ១០

មិនមែនជារឿងប្លែកនោះទេ ដែលក្លិបជាសមាជិកលីគកំពូលថៃ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្វឹក ផ្អែកលើមូលហេតុផ្សេងៗគ្នា នៃការដឹកនាំ ដោយគិតត្រឹមពាក់កណ្តាលរដូវកាល ២០១៨នេះប៉ុណ្ណោះ គ្រូបង្វឹក១៤រូប បាត់បង់តួនាទីនៅក្លិបចំនួន ១០ ។

ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបង្វឹក ដែលចែកផ្លូវជាមួយក្លិប ក្រោមហេតុផលផ្សេងៗគ្នា៖

គួរបញ្ជាក់ថា សប្តាហ៍ទី ១៨ នៃជើងទីពីរ របស់លីគកំពូលថៃ បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ​ ។ Buriram United និង Bangkok United នៅតែប្រដេញពិន្ទុគ្នាឥតឈប់ បើទោះបីជាត្រូវធ្វើការធ្ងន់រៀងខ្លួន ។

 

  • ត្រឹមពាក់កណ្តាលរដូវកាលនៅលីគកំពូលថៃ គ្រូបង្វឹក១៤រូប បាត់បង់តួនាទីនៅក្លិបចំនួន ១០

    មិនមែនជារឿងប្លែកនោះទេ ដែលក្លិបជាសមាជិកលីគកំពូលថៃ បានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរគ្រូបង្វឹក ផ្អែកលើមូលហេតុផ្សេងៗគ្នា នៃការដឹកនាំ ដោយគិតត្រឹមពាក់កណ្តាលរដូវកាល ២០១៨នេះប៉ុណ្ណោះ គ្រូបង្វឹក១៤រូប បាត់បង់តួនាទីនៅក្លិបចំនួន ១០ ។

    ខាងក្រោមគឺជាបញ្ជីឈ្មោះគ្រូបង្វឹក ដែលចែកផ្លូវជាមួយក្លិប ក្រោមហេតុផលផ្សេងៗគ្នា៖

    គួរបញ្ជាក់ថា សប្តាហ៍ទី ១៨ នៃជើងទីពីរ របស់លីគកំពូលថៃ បានបញ្ចប់ទៅកាលពីថ្ងៃអាទិត្យម្សិលមិញនេះ​ ។ Buriram United និង Bangkok United នៅតែប្រដេញពិន្ទុគ្នាឥតឈប់ បើទោះបីជាត្រូវធ្វើការធ្ងន់រៀងខ្លួន ។