ព្រឹត្តិការណ៍ Khmer Fight នៅសង្ក្រានព្រៃវែងប្រជុំជើងខ្លាំងគុនខ្មែរ៦រូប

ជើងខ្លាំងគុនខ្មែរ៦រូបនឹងមានឈ្មោះ ចូលរួមប្រកួតក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ Khmer Fight ដែលគ្រោងធ្វើឡើងជាលើកទី២ ពីថ្ងៃទី១៥ ខែមេសា ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សង្រ្កាន្តព្រៃវែង ។

ពួកគេទាំង៦នោះមាន ឡៅ ចន្ទ្រា, ឃីម ឌីម៉ា, រឿង សោភ័ណ្ឌ, ផល សោភ័ណ្ឌ, ឡុង សំណាង និង ពេជ្រ ម្ទេសខ្មាំង។ ចំពោះដៃគូរបស់ពួកគេជាជើងខ្លាំងបរទេស ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះនៅពុំទាន់ប្រកាសឈ្មោះជាសាធារណៈឡើយ។

ព្រឹត្តិការណ៍ Khmer Fight ធ្លាប់បានធ្វើម្តងហើយ កាលពីបុណ្យឆ្លងឆ្នាំសាកល។ ថ្វីបើពុំសូវទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង ប៉ុន្តែកម្មវិធីនេះផ្តល់ឳកាសដល់កីឡាករ និងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណគុនខ្មែរមួយចំនួនលើឆាកអន្តរជាតិ។

 

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT