បឹងកេត នឹងប្រកួតមិត្តភាពជាមួយវិសាខា ថ្ងៃសៅរ៍នេះ

ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត នឹងបន្តធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពកម្តៅសាច់ដុំជាបន្តទៀត មុនបើករដូវកាលថ្មី ដោយនឹងសមជើងជាមួយក្រុមបាល់ទាត់វិសាខា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩។ការប្រកួតគ្រោងប្រព្រឹត្តិទៅម៉ោង ៣ និង ៣០នាទីរសៀល នៅកីឡដ្ឋានវិសាខា ។ក្នុងប្រកួតមិត្តភាពកន្លងមករបស់ពួកយើង គឺស្មើ អគ្គិសនីកម្ពុជា ១-១, ឈ្នះ អង្គរថាយហ្គឺរ ២-១, ឈ្នះក្រសួងការពារជាតិ ២-១, ចាញ់ គិរីវង់សុខសែនជ័យ ៣-៤, ស្មើ អាស៊ីអឺរ៉ុប ១-១, ស្មើ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ១-១, ស្មើ អគ្គិសនីកម្ពុជា ១-១, ចាញ់ MCL African Team ៣-៤, និងចាញ់ សូលទីឡូអង្គរ ០-៣ ៕

 

  • បឹងកេត នឹងប្រកួតមិត្តភាពជាមួយវិសាខា ថ្ងៃសៅរ៍នេះ

    ក្រុមបាល់ទាត់បឹងកេត នឹងបន្តធ្វើការប្រកួតមិត្តភាពកម្តៅសាច់ដុំជាបន្តទៀត មុនបើករដូវកាលថ្មី ដោយនឹងសមជើងជាមួយក្រុមបាល់ទាត់វិសាខា នៅថ្ងៃសៅរ៍ ទី ០៩ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៩។ការប្រកួតគ្រោងប្រព្រឹត្តិទៅម៉ោង ៣ និង ៣០នាទីរសៀល នៅកីឡដ្ឋានវិសាខា ។ក្នុងប្រកួតមិត្តភាពកន្លងមករបស់ពួកយើង គឺស្មើ អគ្គិសនីកម្ពុជា ១-១, ឈ្នះ អង្គរថាយហ្គឺរ ២-១, ឈ្នះក្រសួងការពារជាតិ ២-១, ចាញ់ គិរីវង់សុខសែនជ័យ ៣-៤, ស្មើ អាស៊ីអឺរ៉ុប ១-១, ស្មើ អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិ ១-១, ស្មើ អគ្គិសនីកម្ពុជា ១-១, ចាញ់ MCL African Team ៣-៤, និងចាញ់ សូលទីឡូអង្គរ ០-៣ ៕