ពេជ្រ សុវណ្ណខេមរិន្ទ្រ និង តាំង សុភ័ក្ត្រ ស៊ុតម្នាក់មួយគ្រាប់ជួយថៃហ្គឺឈ្នះវេស្ទើន ២-០

ខ្សែប្រយុទ្ធខ្មែរ ពេជ្រ សុវណ្ណខេមរិន្ទ្រ និង តាំង សុភ័ក្ត្រ ជាអ្នកស៊ុតគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះ ២ទល់និង០ លើក្រុមវេស្ទើនភ្នំពេញ ដើម្បីយក៣ពិន្ទុប្រជែងក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យអង្គរថៃហ្គឺ។

ការប្រកួតចុងក្រោយ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៧នេះ ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់កីឡាករថ្មីៗជាច្រើន អមជាមួយរាមច្បងសំបូរបទពិសោធន៍មួយចំនួន។ ទីបំផុតក្រុមដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិជប៉ុន ដណ្តើមបាន៣ពិន្ទុយ៉ាងសំខាន់នេះ សម្រាប់ក្រសោបកៅអីមួយល្អប្រសើរ ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់។

អង្គរថៃហ្គឺ ទំនងវិលមកកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧វិញ ក្រោយក្រសួងការពារជាតិ ចាញ់ណាហ្គាវ៉ើល ២ទល់និង ០ ។

a

 

  • ពេជ្រ សុវណ្ណខេមរិន្ទ្រ និង តាំង សុភ័ក្ត្រ ស៊ុតម្នាក់មួយគ្រាប់ជួយថៃហ្គឺឈ្នះវេស្ទើន ២-០

    ខ្សែប្រយុទ្ធខ្មែរ ពេជ្រ សុវណ្ណខេមរិន្ទ្រ និង តាំង សុភ័ក្ត្រ ជាអ្នកស៊ុតគ្រាប់បាល់ជ័យជម្នះ ២ទល់និង០ លើក្រុមវេស្ទើនភ្នំពេញ ដើម្បីយក៣ពិន្ទុប្រជែងក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់ឲ្យអង្គរថៃហ្គឺ។

    ការប្រកួតចុងក្រោយ ក្នុងសប្តាហ៍ទី៧នេះ ក្រុមម្ចាស់ផ្ទះបានដាក់កីឡាករថ្មីៗជាច្រើន អមជាមួយរាមច្បងសំបូរបទពិសោធន៍មួយចំនួន។ ទីបំផុតក្រុមដែលមានម្ចាស់ជាជនជាតិជប៉ុន ដណ្តើមបាន៣ពិន្ទុយ៉ាងសំខាន់នេះ សម្រាប់ក្រសោបកៅអីមួយល្អប្រសើរ ក្នុងតារាងចំណាត់ថ្នាក់។

    អង្គរថៃហ្គឺ ទំនងវិលមកកាន់ចំណាត់ថ្នាក់ទី៧វិញ ក្រោយក្រសួងការពារជាតិ ចាញ់ណាហ្គាវ៉ើល ២ទល់និង ០ ។

    a