មិនលេងសើចទេ! Marca ថា Florian Wirtz បានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Real រួចរាល់ហើយ

ទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅឆ្នាំ២០២៤ នឹងបើកនៅដើមខែកក្កដា ហើយ Real Madrid កំពុងធ្វើការដុតដៃដុតជើងលើគោលដៅកំពូលរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥។ សង្វាក់ការងារកំពុងស្ថិតក្នុងចលនារួចហើយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ Florian Wirtz ពី Bayer Leverkusen។

យោងតាម ​​Marca កិច្ចព្រមព្រៀងពីរត្រូវបានសម្រេចរួចហើយរវាង Real Madrid ជាមួយ Leverkusen និង Wirtz ។ ទីមួយគឺធានាថា កីឡាករអាឡឺម៉ង់រូបនេះនឹងមិនចាកចេញពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះទេ។ ទីពីរគឺរវាង Real Madrid និង Wirtz ដែលហាក់ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមិនឱ្យហួសពី​ឆ្នាំ២០២៥។ គំនិតនេះគឺសម្រាប់កីឡាករវ័យ ២១ឆ្នាំដើម្បីលេងក្នុងតួនាទីដែល Jude Bellingham បានបង្ហាញក្នុងរដូវកាលមុន ដោយកីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបានរុញច្រានឱ្យចូលលេងវិញនៅទីតាំងប្រយុទ្ធវិញ។

ការចុះហត្ថលេខាលើ Wirtz នឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ Real Madrid ទោះបីជាគាត់មិនមានតម្លៃថោកក៏ដោយ។ របាយការណ៍បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Leverkusen អាចមានតម្លៃប្រហែលខ្ទង់ ១៥០លានអឺរ៉ូ បើទោះបីជាប្រាក់នេះទំនងជាមិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់ Florentino Perez ក៏ដោយ។

 

ប្រភព បរទេស

 • មិនលេងសើចទេ! Marca ថា Florian Wirtz បានយល់ព្រមលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយ Real រួចរាល់ហើយ

  ទីផ្សារដោះដូរកីឡាកររដូវក្តៅឆ្នាំ២០២៤ នឹងបើកនៅដើមខែកក្កដា ហើយ Real Madrid កំពុងធ្វើការដុតដៃដុតជើងលើគោលដៅកំពូលរបស់ពួកគេសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៥។ សង្វាក់ការងារកំពុងស្ថិតក្នុងចលនារួចហើយសម្រាប់កិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីចុះហត្ថលេខាលើ Florian Wirtz ពី Bayer Leverkusen។

  យោងតាម ​​Marca កិច្ចព្រមព្រៀងពីរត្រូវបានសម្រេចរួចហើយរវាង Real Madrid ជាមួយ Leverkusen និង Wirtz ។ ទីមួយគឺធានាថា កីឡាករអាឡឺម៉ង់រូបនេះនឹងមិនចាកចេញពីក្លឹបនៅរដូវក្តៅនេះទេ។ ទីពីរគឺរវាង Real Madrid និង Wirtz ដែលហាក់ដូចជាលក្ខខណ្ឌផ្ទាល់ខ្លួនសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរមិនឱ្យហួសពី​ឆ្នាំ២០២៥។ គំនិតនេះគឺសម្រាប់កីឡាករវ័យ ២១ឆ្នាំដើម្បីលេងក្នុងតួនាទីដែល Jude Bellingham បានបង្ហាញក្នុងរដូវកាលមុន ដោយកីឡាករអន្តរជាតិអង់គ្លេសរូបនេះត្រូវបានរុញច្រានឱ្យចូលលេងវិញនៅទីតាំងប្រយុទ្ធវិញ។

  ការចុះហត្ថលេខាលើ Wirtz នឹងក្លាយជាការផ្លាស់ប្តូរដ៏អស្ចារ្យមួយរបស់ Real Madrid ទោះបីជាគាត់មិនមានតម្លៃថោកក៏ដោយ។ របាយការណ៍បានបង្ហាញថាកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Leverkusen អាចមានតម្លៃប្រហែលខ្ទង់ ១៥០លានអឺរ៉ូ បើទោះបីជាប្រាក់នេះទំនងជាមិនមែនជារឿងសំខាន់សម្រាប់ Florentino Perez ក៏ដោយ។

   

  ប្រភព បរទេស