ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យុវជន U-15, U-17 និង បាល់ទាត់នារី ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តព្រះវិហារ នឹងបើកដំណើការក្នុងខែធ្នូ

តាមការជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា កាលពីថ្ងៃទី ២៩ ខែ វិច្ឆិកាកន្លងទៅ ពោលគឺ ពិធីបើកការប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់យុវជនអាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ អាយុក្រោម ១៧ឆ្នាំ និងបាល់ទាត់នារី ឆ្នាំ២០១៨ នៅខេត្តព្រះវិហារ នឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ៨ ខែ ធ្នូ ខាងមុខនេះ។

ក្នុងនោះក្រសួងក៏បានអញ្ជើញថ្នាក់ដឹកនាំ និងមន្រ្តីកីឡា ចំនួន ០៣រូប ក្នុងមួយរាជធានីខេត្ត ដើម្បីចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនោះ ដោយនឹងធ្វើឡើងនៅទីលានបាល់ទាត់វិទ្យាល័យត្បែងមានជ័យ ខេត្តព្រះវិហារ៕

សេចក្តីជូនដំណឹងលំអិតសូមអានខាងក្រោមនេះ៖

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT