តើតារាបាល់ទាត់នារីដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត Alisha Lehmann សុីថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយផុស?

Alisha Lehmann កីឡាករបាល់ទាត់នារីដ៏ល្បីឈ្មោះ មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាងនៅលើទីលានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងភាពល្បីល្បាញនៅលើបណ្តាញសង្គមផងដែរ។នៅក្នុងស្នាដៃដ៏សំខាន់មួយ នាងបានឈ្នះ Roger Federer ជាកីឡាស្វីសដ៏លេចធ្លោបំផុតនៅលើ Twitter ដោយមានចំនួនអ្នកតាមដានច្រើនជាង និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយផុស។តើ Lehmann គិតថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយផុស Instagram?


ជាមួយនឹងសក្តានុពលក្នុងការប្រមូលប្រាក់រហូតដល់ ៣០០.០០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយផុសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Lehmann បានបង្ហាញខ្លួនជា អ្នកមានឥទ្ធិពលលើ Instagram ដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នារី សូម្បីតែចំនួន Like របស់ Alex Morgan ក៏នាងវ៉ាដាច់ផងដែរ៕

*[Marca]

  • តើតារាបាល់ទាត់នារីដែលមានឥទ្ធិពលបំផុត Alisha Lehmann សុីថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយផុស?

    Alisha Lehmann កីឡាករបាល់ទាត់នារីដ៏ល្បីឈ្មោះ មិនត្រឹមតែត្រូវបានគេកោតសរសើរចំពោះភាពប៉ិនប្រសប់របស់នាងនៅលើទីលានប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងមានសម្រស់ស្រស់ស្អាត និងភាពល្បីល្បាញនៅលើបណ្តាញសង្គមផងដែរ។នៅក្នុងស្នាដៃដ៏សំខាន់មួយ នាងបានឈ្នះ Roger Federer ជាកីឡាស្វីសដ៏លេចធ្លោបំផុតនៅលើ Twitter ដោយមានចំនួនអ្នកតាមដានច្រើនជាង និងទទួលបានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់បំផុតក្នុងមួយផុស។តើ Lehmann គិតថ្លៃប៉ុន្មានក្នុងមួយផុស Instagram?


    ជាមួយនឹងសក្តានុពលក្នុងការប្រមូលប្រាក់រហូតដល់ ៣០០.០០០ ដុល្លារ ក្នុងមួយផុសលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម Lehmann បានបង្ហាញខ្លួនជា អ្នកមានឥទ្ធិពលលើ Instagram ដ៏លេចធ្លោនៅក្នុងកីឡាបាល់ទាត់នារី សូម្បីតែចំនួន Like របស់ Alex Morgan ក៏នាងវ៉ាដាច់ផងដែរ៕

    *[Marca]