គ្រូ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​ថា​បុក​ពោះ​ដែរ​នៅ​តង់​ទី​១ ​ពេល​កម្ពុជា​នាំ​មុខ ១-០

លោក Antoine Hey ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ក្រុម​របស់​លោក​ភ័យ​នៅ​តង់​ទី​១ ទើប​បាន​ជា​ពួកគេ​ធ្វើ​មិន​បាន​ល្អ ​ហើយ​កម្ពុជា​នាំ​មុខ​បាន​១​គ្រាប់​ថែម​ទៀត។

​មីយ៉ាន់ម៉ា ​លេង​ក្នុង​ដី​ខ្លួន​ឯង ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ក្រុម​កម្ពុជា​នាំ​មុខ​មុន ដោយ​កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​បាន​សម្រេច​នៅ​តង់​ទី​១។ យ៉ាងណាមិញ​ឈាន​ដល់​តង់​ទី​២ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ហាក់​ដូចជា​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ឡើង​វិញ រហូត​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​ជា​បន្ដបន្ទាប់​ដល់​ទៅ​៤​គ្រាប់​ឯ​ណោះ។

រឿង​នេះ​ដែរ លោក Antoine Hey ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និយាយ​ថា​៖ “ច្បាស់​ណាស់ ថា​យើង​លេង​មិន​ល្អ​ឡើយ​នៅ​៤៥​នាទី​ដំបូង។ កីឡាករ​ហាក់​ដូចជា​លេង​ភ័យ​ៗ ​ពួកគេ​ដូចជា​មាន​សម្ពាធ។ ពួកគេ​លេង​ដូចជា​មិន​អស់​ពី​សមត្ថភាព​សោះ។ ប៉ុន្តែ​ចូល​ដល់​តង់​ទី​២​វិញ ​យើង​បាន​ប្រាប់​ពួកគេ និង​ប្ដូរ​ក្បួន​លេង​វិញ ​ទៅ​តាម​ការ​គ្រោង​ទុក ​យើង​ពិត​ជា​ទទួល​បាន​ផល និង​រក​បាន​ជ័យជម្នះ​នៅ​ប្រកួត​ដំបូង”៕ប្រភព៖ Affsuzukicup

 

 

  • គ្រូ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​ថា​បុក​ពោះ​ដែរ​នៅ​តង់​ទី​១ ​ពេល​កម្ពុជា​នាំ​មុខ ១-០

    លោក Antoine Hey ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​បាន​បញ្ជាក់​ថា​ក្រុម​របស់​លោក​ភ័យ​នៅ​តង់​ទី​១ ទើប​បាន​ជា​ពួកគេ​ធ្វើ​មិន​បាន​ល្អ ​ហើយ​កម្ពុជា​នាំ​មុខ​បាន​១​គ្រាប់​ថែម​ទៀត។

    ​មីយ៉ាន់ម៉ា ​លេង​ក្នុង​ដី​ខ្លួន​ឯង ប៉ុន្តែ​ត្រូវ​ក្រុម​កម្ពុជា​នាំ​មុខ​មុន ដោយ​កីឡាករ ចាន់ វឌ្ឍនាកា ​ជា​អ្នក​ធ្វើ​បាន​សម្រេច​នៅ​តង់​ទី​១។ យ៉ាងណាមិញ​ឈាន​ដល់​តង់​ទី​២ ​ម្ចាស់​ផ្ទះ​ហាក់​ដូចជា​មាន​ទំនុក​ចិត្ត​ឡើង​វិញ រហូត​រក​គ្រាប់​បាល់​បាន​ជា​បន្ដបន្ទាប់​ដល់​ទៅ​៤​គ្រាប់​ឯ​ណោះ។

    រឿង​នេះ​ដែរ លោក Antoine Hey ​គ្រូ​បង្វឹក​ក្រុម​ជម្រើស​ជាតិ​មីយ៉ាន់ម៉ា​និយាយ​ថា​៖ “ច្បាស់​ណាស់ ថា​យើង​លេង​មិន​ល្អ​ឡើយ​នៅ​៤៥​នាទី​ដំបូង។ កីឡាករ​ហាក់​ដូចជា​លេង​ភ័យ​ៗ ​ពួកគេ​ដូចជា​មាន​សម្ពាធ។ ពួកគេ​លេង​ដូចជា​មិន​អស់​ពី​សមត្ថភាព​សោះ។ ប៉ុន្តែ​ចូល​ដល់​តង់​ទី​២​វិញ ​យើង​បាន​ប្រាប់​ពួកគេ និង​ប្ដូរ​ក្បួន​លេង​វិញ ​ទៅ​តាម​ការ​គ្រោង​ទុក ​យើង​ពិត​ជា​ទទួល​បាន​ផល និង​រក​បាន​ជ័យជម្នះ​នៅ​ប្រកួត​ដំបូង”៕ប្រភព៖ Affsuzukicup