អំពើហិង្សារបស់ Fede Valverde ទៅលើ Baena នឹងត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មចន្លោះពី ៤ ទៅ ១២ ប្រកួត

គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើហឹង្សាបានជួបប្រជុំគ្នានៅព្រឹកថ្ងៃចន្ទនេះ ហើយបានផ្ទេរឯកសារស្តីពីអំពើហិង្សារបស់ Federico Valverde ទៅលើ Alex Baena ដែលបានកើតឡើងនៅខាងក្នុង Estadio Santiago Bernabeu ទៅគណៈកម្មាធិការប្រកួតប្រជែង។ឥឡូវនេះ គណៈកម្មាធិការនឹងចាប់ផ្តើមនីតិវិធីដើម្បីកំណត់ទណ្ឌកម្មកីឡា ប្រសិនបើអាចអនុវត្តបាន សម្រាប់កីឡាករអ៊ុយរូហ្គាយ។ ហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីការប្រកួតរវាងក្រុម Real Madrid និង Villarreal។

ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្ម​អាច​មាន​នៅ​ពេល​ដែល​សំណុំ​រឿង​ត្រូវ​បាន​បើក​ហើយ​ការ​ចោទ​ប្រកាន់​ត្រូវ​បាន​ទទួល​ពី​គូភាគី។ ​ការ​ដាក់​ទណ្ឌកម្មអាចមានចន្លោះ​ពី​ ៤ ​ទៅ ​១២​ប្រកួត។ គួរចងចាំថា Villarreal មិនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទេ ហើយគណៈកម្មាធិការមានកាតព្វកិច្ចធ្វើការងារនេះ នៅពេលទទួលបានរបាយការណ៍ពីគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើហឹង្សា។នៅថ្ងៃពុធបន្ទាប់ ស្ថាប័ន RFEF នឹងជួបប្រជុំគ្នា ដើម្បីចាប់ផ្តើមឯកសារថ្មីដើម្បីកំណត់ការដាក់ទណ្ឌកម្ម។ ឯកសារនេះមានពាក្យបណ្តឹងដែលដាក់ដោយ Baena នៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសក្នុង Castellon និងរបាយការណ៍ដែលប៉ូលីសដូចគ្នាបានបើកការស៊ើបអង្កេត បន្ទាប់ពីអន្តរាគមន៍នៅ Bernabeu៕

*[Marca]

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ CTS SPORT