នៅពេលគេសួរថាតើគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាកីឡាករបាល់ទាត់ Messi ឆ្លើយថា…

តារាឆ្នើមរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain (PSG) កីឡាករ Lionel Messi បាននិយាយថា គាត់តែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ ហើយមិនដែល គិតចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងពីនេះទេ។ កីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនរូបនេះ គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ Ballons d’Or ចំនួនប្រាំពីរ។ ក្រៅ​ពី​នេះ គាត់​បាន​ឈ្នះ​រាល់​ពាន​ធំៗ​ជាមួយ​ក្លឹប និង​ប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់។

គួរកត់សម្គាល់ថា Messi ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានបញ្ហាកង្វះអ័រម៉ូនលូតលាស់នៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ ១១ឆ្នាំ។ គ្រូពេទ្យរបស់គាត់បាន ព្យាករណ៍ថាគាត់នឹងមិនលូតកម្ពស់លើសពី ៤ហ្វីត និង ៧អ៊ីងនោះទេ។
ប្រសិនបើ Barcelona មិន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​រូប​គាត់ ​ដោយ​យល់ព្រម​ក្នុង​ការ​មើល​ថែ​ទាំ​ការ​ព្យាបាល​របស់​គាត់​នោះ Messi ទំនង​ជា​មិន​អាច​បង្កើត​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ដូចសព្វថ្ងៃនេះ​ទេ។ កីឡាករ​ជើង​ឆ្វេង​រូប​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បង្ខំ​ឱ្យប្រកប​អាជីព​ផ្សេង​ទៀត ប្រសិនបើ​ជំងឺ​អ័រម៉ូន​របស់​គាត់​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាបាល​នោះទេ។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Messi បានផ្តល់ការឆ្លើយតបដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលសួរថាតើគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជា កីឡាករបាល់ទាត់។ កំពូលតារា PSG បាននិយាយថា គាត់មិនដែលគិតពីជម្រើសអាជីពផ្សេងក្រៅពីការលេងបាល់ទាត់ទេ ដោយប្រាប់ Bolavip ថា៖

“នោះជារឿងដ៏លំបាកមួយ។ កាលខ្ញុំនៅក្មេង ខ្ញុំសុបិនចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ ហើយគ្មានគិតចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទេ”៕

 • នៅពេលគេសួរថាតើគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាកីឡាករបាល់ទាត់ Messi ឆ្លើយថា…

  តារាឆ្នើមរបស់ក្លឹប Paris Saint-Germain (PSG) កីឡាករ Lionel Messi បាននិយាយថា គាត់តែងតែស្រមៃចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ ហើយមិនដែល គិតចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងពីនេះទេ។ កីឡាករសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីនរូបនេះ គឺជាកីឡាករដ៏អស្ចារ្យបំផុតគ្រប់ពេលវេលា ជាមួយនឹងពានរង្វាន់ Ballons d’Or ចំនួនប្រាំពីរ។ ក្រៅ​ពី​នេះ គាត់​បាន​ឈ្នះ​រាល់​ពាន​ធំៗ​ជាមួយ​ក្លឹប និង​ប្រទេសគ្រប់ទាំងអស់។

  គួរកត់សម្គាល់ថា Messi ត្រូវបានគេធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យថាមានបញ្ហាកង្វះអ័រម៉ូនលូតលាស់នៅពេលគាត់មានអាយុត្រឹមតែ ១១ឆ្នាំ។ គ្រូពេទ្យរបស់គាត់បាន ព្យាករណ៍ថាគាត់នឹងមិនលូតកម្ពស់លើសពី ៤ហ្វីត និង ៧អ៊ីងនោះទេ។
  ប្រសិនបើ Barcelona មិន​បាន​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​លើ​រូប​គាត់ ​ដោយ​យល់ព្រម​ក្នុង​ការ​មើល​ថែ​ទាំ​ការ​ព្យាបាល​របស់​គាត់​នោះ Messi ទំនង​ជា​មិន​អាច​បង្កើត​ឈ្មោះ​សម្រាប់​ខ្លួន​ឯង​ដូចសព្វថ្ងៃនេះ​ទេ។ កីឡាករ​ជើង​ឆ្វេង​រូប​នេះ​នឹង​ត្រូវ​បង្ខំ​ឱ្យប្រកប​អាជីព​ផ្សេង​ទៀត ប្រសិនបើ​ជំងឺ​អ័រម៉ូន​របស់​គាត់​មិន​ត្រូវ​បាន​គេ​ព្យាបាល​នោះទេ។

  ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Messi បានផ្តល់ការឆ្លើយតបដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៅពេលសួរថាតើគាត់នឹងទៅជាយ៉ាងណាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជា កីឡាករបាល់ទាត់។ កំពូលតារា PSG បាននិយាយថា គាត់មិនដែលគិតពីជម្រើសអាជីពផ្សេងក្រៅពីការលេងបាល់ទាត់ទេ ដោយប្រាប់ Bolavip ថា៖

  “នោះជារឿងដ៏លំបាកមួយ។ កាលខ្ញុំនៅក្មេង ខ្ញុំសុបិនចង់ក្លាយជាកីឡាករបាល់ទាត់ ហើយគ្មានគិតចង់ធ្វើអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះទេ”៕