​ម្ចាស់​ក្លឹប Man City ​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ចិន​១​ទៀត ​ជា​ចំណុះ​របស់​ខ្លួន

ម្ចាស់​ក្លឹប Manchester City ​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ប្រទេស​ចិន​១​ទៀត ដើម្បី​ពង្រីក​ទីផ្សារ​របស់​ខ្លួន ស្រប​ពេល​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ពួកគេ​មាន​នៅ​អូស្រាលី ​ជប៉ុន អេស្ប៉ាញ ​អ៊ុយរុយហ្គាយ ​និង​អាមេរិក​ហើយ។

គេ​មិន​ទាន់​ដឹង​ច្បាស់​ថា​ក្លឹប​មួយ​ណា​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ក្លឹប Man City ​នឹង​មាន​សន្នីសីទ​កាសែត​១​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ និយាយ​រឿង​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ប្រទេស​ចិន។ ប្រភព​បាន​បង្ហើប​ទៀត​ថា ​ក្លឹប​មួយ​នោះ អាច​ស្ថិត​នៅ​តំបន់​ Chengdu។ នេះ​ជា​ការ​ពង្រីក​សាខា​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង របស់​ក្រុមហ៊ុន City Football Group ​ដែល​មាន​ម្ចាស់​ជា​សេដ្ឋី​ប្រេង​កាត។

ចំពោះ​ក្លឹប​ដែល​ជា​របស់​ម្ចាស់​ក្លឹប Man City ​រួម​មាន Melbourne City របស់​អូស្ត្រាលី ​ក្លឹប Club Atletico Torque ​នៅ​អ៊ុយរុយហ្គាយ ​ក្លឹប New York City ​នៅ​អាមេរិក ​ក្លឹប Girona ​នៅ​អេស្ប៉ាញ ​និង​ក្លឹប Yokohama F Marinos ​នៅ​ជប៉ុន៕ប្រភព៖ Dailymail

 

  • ​ម្ចាស់​ក្លឹប Man City ​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ចិន​១​ទៀត ​ជា​ចំណុះ​របស់​ខ្លួន

    ម្ចាស់​ក្លឹប Manchester City ​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ប្រទេស​ចិន​១​ទៀត ដើម្បី​ពង្រីក​ទីផ្សារ​របស់​ខ្លួន ស្រប​ពេល​ដែល​បច្ចុប្បន្ន​នេះ ពួកគេ​មាន​នៅ​អូស្រាលី ​ជប៉ុន អេស្ប៉ាញ ​អ៊ុយរុយហ្គាយ ​និង​អាមេរិក​ហើយ។

    គេ​មិន​ទាន់​ដឹង​ច្បាស់​ថា​ក្លឹប​មួយ​ណា​ឡើយ ប៉ុន្តែ​ក្លឹប Man City ​នឹង​មាន​សន្នីសីទ​កាសែត​១​នៅ​ចុង​ឆ្នាំ​នេះ និយាយ​រឿង​ចង់​ទិញ​ក្លឹប​នៅ​ប្រទេស​ចិន។ ប្រភព​បាន​បង្ហើប​ទៀត​ថា ​ក្លឹប​មួយ​នោះ អាច​ស្ថិត​នៅ​តំបន់​ Chengdu។ នេះ​ជា​ការ​ពង្រីក​សាខា​កាន់​តែ​ច្រើន​ឡើង របស់​ក្រុមហ៊ុន City Football Group ​ដែល​មាន​ម្ចាស់​ជា​សេដ្ឋី​ប្រេង​កាត។

    ចំពោះ​ក្លឹប​ដែល​ជា​របស់​ម្ចាស់​ក្លឹប Man City ​រួម​មាន Melbourne City របស់​អូស្ត្រាលី ​ក្លឹប Club Atletico Torque ​នៅ​អ៊ុយរុយហ្គាយ ​ក្លឹប New York City ​នៅ​អាមេរិក ​ក្លឹប Girona ​នៅ​អេស្ប៉ាញ ​និង​ក្លឹប Yokohama F Marinos ​នៅ​ជប៉ុន៕ប្រភព៖ Dailymail